ÖZGEÇMİŞ


🔎 Detaylı özgeçmiş 

KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Yeri: Akdağmadeni - YOZGAT
Doğum Tarihi: 20.02.1977


İLETİŞİM BİLGİLERİ
İş Adresi: Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA
Oda No: 305
Telefon: 0 274 265 20 31 Dahili: 4572 
Belgegeçer: 0 274 265 20 57
e-posta: kursadyilmaz@gmail.com — kursad.yilmaz@dpu.edu.tr
Web: http://kursadyilmaz.blogspot.com.tr/
scholar.google: Prof. Dr. Kürşad Yılmaz

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3705-5094ÖĞRENİM DURUMU
Doktora (2002-2006)
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Yönetimi ve Teftişi Doktora Programı

Danışman: Prof. Dr. Ali BALCI

TEZ BAŞLIĞI: İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerine göre kamu ilköğretim okullarında bireysel ve örgütsel değerler ve okul yöneticilerinin okullarını bu değerlere göre yönetme durumları [Individual and organizational values according to teachers and school administrators in public primary school and how do the school administrators manage their schools according to these values].

Yüksek Lisans (1999-2002)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programı

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selahattin TURAN

TEZ BAŞLIĞI: İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışlarıyla öğretmenlerin öğrenci kontrol yaklaşımları ve öğrencilerin okul yaşamının niteliğine ilişkin algıları arasındaki ilişkiler [A study of leadership behaviors of primary school’s administrators, the pupil control ideology as perceived by teachers and the quality of school life as perceived by students].

Lisans (1995-1999)
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği Bölümü


İŞ DENEYİMİ

 1. PRF. DR. - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi - Bişkek, Kırgızistan (10.09.2018-………….)
 2. PROF. DR. - Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Kütahya (11.10.2017-………….)
 3. DOÇ. DR. - Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Kütahya (04.03.2011-10.10.2017)
 4. YRD. DOÇ. DR. - Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Kütahya (21.11.2008-03.03.2011)
 5. ARŞ. GÖR. DR. - Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Kütahya (26.03.2007-20.11.2008)
 6. ARŞ. GÖR. - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi – Ankara (24.09.2002-19.03.2007)
 7. ARŞ. GÖR. - Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Kütahya (22.12.2000-16.09.2002)
 8. SINIF ÖĞRETMENİ - Milli Eğitim Bakanlığı – Yozgat (28.09.1999-21.12.2000)

İDARİ GÖREVLER

 1. ANA BİLİM DALI BAŞKANI – Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı (06.12.2010-………….)
 2. BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI – Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü (18.05.2009-08.11.2017)
 3. DOÇENT TEMSİLCİSİ – Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (27.04.2015-31.09.2017)
 4. DEKAN YARDIMCISI – Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi (17.04.2015-30.11.2016).
 5. PROFESÖR TEMSİLCİSİ – Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (10.11.2017-………….)
 6. DOÇENT TEMSİLCİSİ – Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (28.05.2012-28.05.2015)

DİĞER KURUL ÜYELİKLERİ VE ÇALIŞMALAR

 1. ÜYE – Dumlupınar Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu (02.01.2017-…………)
 2. ÜYE – Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu (19.12.2016-…………)
 3. ÜYE – Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu (21.01.2016-…………)
 4. ÜYE – Dumlupınar Üniversitesi Akademik Teşvik Komisyonu (30.12.2015-14.12.2016)
 5. ÜYE – Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi (17.04.2015-09.01.2017)
 6. KOORDİNATÖR – Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Erasmus Koordinatörü (28.04.2015-30.11.2016)
 7. ÜYE – Dumlupınar Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi (2013-2015)
 8. ÜYE – Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Eğitim-Kültür Projeleri Çalışma Grubu (2012-2015)
 9. ÜYE – Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kalite Geliştirme-Stratejik Planlama Koordinatörlüğü (2011-2011)
 10. ÜYE – Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Programı Yürütme Komisyonu (2010-2011)
 11. ÜYE – Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı Komisyonu (2009-2011)
 12. ÜYE – Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İç Kontrol Eylem Planı Çalışması (2009-2010)
 13. ÜYE – Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öz-Değerlendirme Çalışması (2004-2005)
 14. ÜYE – Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Norm Kadro Çalışması (2002-2003)

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
 1. Topuz, M. (2018). Okul müdürleri ve öğretmenlerin performans değerlendirme süreci hakkındaki görüşleri: Nitel bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 2. Dinçer, K. (2017). İlkokullarda örgütsel yaratıcılık davranışları ile öğretmen liderliği arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 3. Yurter, Y. (2016). İlkokul ve ortaokullarda okul iklimi ile örgütsel yaratıcılık davranışları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya.
 4. Kelekçi, H. (2015). Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermayeleri ile yeterlik inançları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya.
 5. Çelik, M. (2015). Öğretmenlerin mesleki profesyonelliği ile tükenmişlik arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya.
 6. Altun-Dilek, S. (2014). Öğretmenlerin iş yaşam dengesi ile işkoliklik düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya.
 7. Yalçın, E. (2014). Özel dershanede çalışan öğretmenlerin örgütsel güvenleri ile iş doyumu arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kütahya.


YÖNETİLEN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJELERİ
 1. Cengiz, T. (2017). Öğretmenlerin okul kültürüne ilişkin görüşleri ile yeterlik inançları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya. 
 2. Aygümüş, H. (2017). Türkiye’de okul yöneticisi seçme ve atama uygulamalarının tarihsel gelişimi. Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 3. Ovacık, K. (2017). Mesleki ve teknik lise öğrencilerinin gençlik liderlik özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 4. Kaşıkçı, H. (2017). Örgütsel vatandaşlık ile ilgili makalelerin meta değerlendirmesi. Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 5. Boyacı, H. (2017). Okul yöneticilerinin müdür etkililiği ile ilgili görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 6. Hakarayan, İ. (2017). Öğretmen liderliği ile ilgili makalelerin meta değerlendirmesi. Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya. 
 7. Taşdemir, M. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmen liderliği davranışları ile ilgili görüşleri. Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 8. Kandemir, Y. (2017). Örgütsel sinizm ile ilgili makalelerin meta değerlendirmesi. Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 9. Göktürk, E. (2017). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 10. Kiren, H. (2017). Örgütsel güven ile ilgili makalelerin meta değerlendirmesi. Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 11. Sinan, N. (2017). Türkiye’de eğitim alanında yapılan örgütsel adalet makaleleri ile ilgili bir değerlendirme. Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya.
 12. Şahin, Z. (2017). Türkiye’de eğitim alanında yapılan dönüşümcü liderlik makaleleri ile ilgili bir meta değerlendirme çalışması. Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya.
 13. Yaman, H. (2017). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin eğitsel düşünce ve uygulamalar hakkındaki görüşleri. Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya.
 14. Engin, A. S. (2016). Okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya.
 15. Engin, F. D. (2016). Okul yöneticilerinin hizmet yönelimli liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya.
 16. Okan, M. (2016). Kamu okullarında psikolojik güçlendirme ile öğretmenlerin tükenmişlikleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Projesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya.


ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR
 1. Okul ve Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri Araştırma ve Geliştirme Derneği - EYED-DER (2004-…….)
 2. Eğitim Bilimleri ve Araştırmaları Derneği - EBAD (2016-…….)

GÖREV ALDIĞI PANEL, SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER
 1. Yılmaz, K. (2016). Başarıya Giden Yolda Verimli Ders Çalışma Paneli. Tavşanlı Belediyesi & Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 8 Aralık 2016. Tavşanlı, Kütahya. (Konuşmacı)
 2. Yılmaz, K. (2015). Etkili Ders Çalışma Teknikleri ve Sınav Kaygısı Paneli. Tavşanlı Belediyesi & Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 4-5 Mart 2015. Tavşanlı, Kütahya. (Konuşmacı)
 3. Yılmaz, K. (2014). Etkili Ders Çalışma Teknikleri ve Sınav Kaygısı Paneli. Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi. 23 Aralık 2014. Tavşanlı, Kütahya. (Konuşmacı)
 4. Yılmaz, K. (2014). Ölçme-Değerlendirme ve Etkili İletişim Paneli. Emet Kaymakamlığı Eğitim ve Kariyer Günleri. 17 Aralık 2014. Emet, Kütahya. (Konuşmacı)
 5. Yılmaz, K. (2014). Etkili Ders Çalışma Teknikleri ve Sınav Kaygısı Paneli. Emet Kaymakamlığı Eğitim ve Kariyer Günleri. 17 Aralık 2014. Emet, Kütahya. (Konuşmacı)
 6. Yılmaz, K. (2014). Etkili iletişim. Aile İçi Etkili İletişim ve Ders Çalışma Teknikleri Paneli. Tavşanlı Özel Yıldız Eğitim Kurumları. 20 Mart 2014. Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayı Tavşanlı-Kütahya. (Konuşmacı)
 7. Yılmaz, K. (2014). Etkili ders çalışma. Etkili Ders Çalışma Teknikleri Paneli. Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Meslek Yüksekokulu. 6 Mart 2014. Domaniç-Kütahya. (Konuşmacı)
 8. Yılmaz, K. (2012). Eğitim bilimleri araştırmaları dergisi. VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi - Dergi Editörlerinin Bakış Açısıyla Eğitim Yönetimi Alanında Akademik Yayıncılık ve Karşılaşılan Sorunlar Paneli. EYEDDER & İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 24–26 Mayıs 2012. Malatya. (Panel Başkanı ve Konuşmacı)
 9. Yılmaz, K. (2012). Eğitim yönetiminde yönetişim ve hesapverebilirlik. Okul Liderliğinde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı - Yönetimi Yeniden Düşünmek Paneli. Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği-EYUDER. 26 Nisan 2012. Kırıkkale. (Konuşmacı)
 10. Yılmaz, K. (2012). Çağdaş eğitim ve etkili iletişim. Yüksek Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Yüksek Öğretimin Sorunları Paneli. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 7-8-9 Mart 2012. Kütahya. (Konuşmacı)
 11. Yılmaz, K. (2010). Kapanış paneli. II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi & TEMSEN. 23-25 Haziran 2010. Kütahya. (Konuşmacı)


GÖREV ALDIĞI SEMİNERLER
 1. Yılmaz, K. (2018). Etkili sunum hazırlama ve anlatım teknikleri semineri. Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü. 2 Mayıs 2018, Kütahya.
 2. Yılmaz, K. (2017). Akademik yazma atölyesi. 8. Eğitim Yönetimi Forumu - EYFOR 8. Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği & TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. 19-21 Ekim 2017. Ankara.
 3. Yılmaz, K. (2013). Uluslararası taranan dergilere makale hazırlama semineri. 4. Eğitim Yönetimi Forumu - EYFOR 4. Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği & Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi. 3-5 Ekim 2013. Balıkesir.
 4. Yılmaz, K. (2007). Etkili İletişim Kurma ve Olumlu Öğrenme Ortamı Oluşturma Semineri. Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı. 22 Ekim-9 Kasım 2007. Kütahya.


GÖREV ALDIĞI KONFERANSLAR
 1. Bir Lider Olabilmek: Günümüz İçin Bazı Çıkarımlar. Güney Adana Kalkınma Projesi – Şimdi Okul Zamanı, Şimdi Başarma Zamanı Projesi. Adana Valiliği – Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 23 Kasım 2017. Adana.
 2. Lider Bir Eğitimci Olabilmek. Güney Adana Kalkınma Projesi – Yarınlar Eğitimle, Eğitim Okul Öncesi İle Projesi. Adana Valiliği – Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 22 Kasım 2017. Adana.
 3. Bir Lider Olabilmek: Günümüz İçin Bazı Çıkarımlar. Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu. 30 Mart 2017. Domaniç, Kütahya. 
 4. Veliden Öğrenciye Temelden Zirveye. Alayunt Ortaokulu. 4 Aralık 2015. Kütahya. 
 5. Öğretmenlik Mesleğinin Profesyonelleşmesi Üzerine. Zafer Ortaokulu. 25 Haziran 2015. Kütahya.
 6. Öğretmenlik Mesleğinin Profesyonelleşmesi Üzerine. Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 25 Haziran 2015. Gediz, Kütahya.
 7. Eğitimin Güncel Meseleleri ve Maarif Davamız. Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 24 Haziran 2015. Gediz, Kütahya.
 8. Bir Lider Olabilmek: Günümüz İçin Çıkarımlar. Emet Kaymakamlığı Eğitim ve Kariyer Günleri. 18 Aralık 2014. Emet, Kütahya.
 9. Öğretim İlke ve Yöntemleri. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi Paylaşım Günleri. 8 Aralık 2013. Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Merkezi. Aydın.
 10. Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi Paylaşım Günleri. 7 Aralık 2013. Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Merkezi. Aydın.
 11. Kariyer Planlama ve Akademisyenlik. Seyitömer Çok Programlı Lisesi. 29 Kasım 2013. Seyitömer Belediyesi Konferans Salonu. Seyitömer, Kütahya.
 12. Üniversite ve Akademisyenlik. Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi. 22 Kasım 2013. Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayı. Tavşanlı, Kütahya.GÖREV ALDIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI
 1. Değişim Liderleri Projesi. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 1-4 Şubat 2016. Adana.
 2. Halkla İlişkiler ve İletişim Semineri. Dumlupınar Üniversitesi Özel Güvenlik Teşkilatı Personeli. 27 Ocak 2016 Kütahya.  
 3. Eğitimde Yöneticilik Performansı – Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursları II. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 15-17 Haziran 2015. Kütahya.
 4. Değişim Liderleri Projesi. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 2-6 Şubat 2015. Adana.
 5. Eğitimde Yöneticilik Performansı – Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursları I. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 26-29 Ocak 2015. Kütahya. 
 6. Pedagojik Formasyon Programı. Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı. 11 Nisan-17 Mayıs 2013. Kütahya. 
 7. Pedagojik Formasyon Programı. Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı. 5 Nisan–11 Mayıs 2012. Kütahya.
 8. İlk Defa Öğretmen Olarak Atananlar İçin Uyum Eğitimi. MEB - Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Kütahya Öğretmenevi. 7 Eylül 2011. Kütahya.
 9. Pedagojik Formasyon Programı. Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı. 7 Nisan–13 Mayıs 2011. Kütahya.
 10. Araştırma Teknikleri-Proje Hazırlama ve Sunumu Semineri. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 19-23 Mart 2007. Ankara.
 11. Stratejik Planlama ve Yönetim Semineri II. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 5-9 Mart 2007. Ankara.
 12. Stratejik Planlama ve Yönetim Semineri I. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 26 Şubat-2 Mart 2007. Ankara.
 13. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yazı Yazma Teknikleri Semineri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. 22-26 Ocak 2007. Ankara.
 14. Stratejik Planlama ve Yönetim Semineri. MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı. 11-15 Eylül 2006. İzmir.
 15. Halkla İlişkiler ve Toplam Kalite Yönetimi Semineri. Etimesgut Belediyesi. 10-17 Şubat 2005. Ankara.
 16. Pedagojik Formasyon Programı. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi & Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Haziran 2002. Kütahya.


BİLİMSEL TOPLANTI KURUL ÜYELİKLERİ
 1. BİLİM KURULU ÜYESİ - III. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. Giresun Üniversitesi. 10-13 Ekim 2018. Giresun, Türkiye.
 2. BİLİM KURULU ÜYESİ - 100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi. Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi, Azerbaycan'ın Beşeri Sermayesinin Geliştirme Merkezi & Anadolu Üniversitesi. 26-27 Mayıs 2018. Eskişehir, Türkiye.
 3. BİLİM KURULU ÜYESİ - 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi & PEGEM Akademi. 18-22 Nisan 2018. Antalya, Türkiye.
 4. BİLİM KURULU ÜYESİ - Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi. Afyon Kocatepe Üniversitesi. 23-25 Mart 2018. Afyonkarahisar, Türkiye.
 5. BİLİM KURULU ÜYESİ - I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi. Eğitim Liderleri Derneği & Uşak Üniversitesi. 14-16 Eylül 2017. Uşak, Türkiye.
 6. BİLİM KURULU ÜYESİ - II. International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS 2017). Dumlupınar University & The State University of Tetova. 10-14 May 2017. Belgrade, Serbia.
 7. BİLİM KURULU ÜYESİ - IV. Eurasian Educational Research Congress [4. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi]. Pamukkale Üniversitesi & EJER. 11-14 Mayıs 2017. Denizli, Türkiye.  
 8. BİLİM KURULU ÜYESİ - II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. 3-7 Mayıs 2017. Muğla, Türkiye. 
 9. BİLİM KURULU ÜYESİ - IV. International Symposium, New Issues on Teacher Education (ISNITE’ 2016). August 30 - September 1, 2016. University of Eastern Finland & Journal of Teacher Education and Educators. Savonlinna, Finland.
 10. BİLİM KURULU ÜYESİ - III. Eurasian Educational Research Congress [3. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi & EJER. 1-3 Haziran 2016. Muğla, Türkiye. 
 11. DÜZENLEME KURULU ÜYESİ - XI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi & EYEDDER. 12-14 Mayıs 2016. Kuşadası, İzmir, Türkiye. 
 12. BİLİM KURULU ÜYESİ - III. International Conference on Primary Education. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 8-10 Ekim 2015. Nevşehir, Türkiye.  
 13. AKADEMİK ENFORMASYON KURULU ÜYESİ - VI. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu – EYFOR 6.  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi & EYUDER. 5-7 Kasım 2015. Lefkoşa, Kıbrıs. 
 14. BİLİM KURULU ÜYESİ - International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2015.  Palacky University Education Faculty of Olomouc & Moravska Vysoka Skola. October 29-31, 2015. Olomouc, Czech.
 15. BİLİM KURULU ÜYESİ - III. International Symposium, New Issues on Teacher Education (ISNITE’ 2015). University of Thessaly & Journal of Teacher Education and Educators. September 11-13, 2015. Volos, Greece.
 16. BİLİM KURULU ÜYESİ - II. Eurasian Educational Research Congress [2. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi]. Hacettepe Üniversitesi & EJER. 8-10 Haziran 2015. Ankara, Türkiye.
 17. BİLİM KURULU ÜYESİ - II. International Symposium, New Issues on Teacher Education (ISNITE’ 2014). University of Macerata & Journal of Teacher Education and Educators. May 22-24, 2014. Macerata, Italy.
 18. AKADEMİK ENFORMASYON KURULU ÜYESİ - V. Eğitim Yönetimi Forumu – EYFOR 5.  Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi & EYUDER. 11-13 Eylül 2014. Konya, Türkiye. 
 19. BİLİM KURULU ÜYESİ - IX. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 16-18 Ekim 2014. Edirne, Türkiye. 
 20. BİLİM KURULU ÜYESİ - VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi & TEMSEN. 18-20 Haziran 2014. İstanbul, Türkiye. 
 21. BİLİM KURULU ÜYESİ - IX. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi & EYEDDER. 8-10 Mayıs 2014. Siirt, Türkiye. 
 22. BİLİM KURULU ÜYESİ - I. Eurasian Educational Research Congress [1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi]. İstanbul Üniversitesi & EJER. 24-26 Nisan 2014. İstanbul, Türkiye 
 23. AKADEMİK ENFORMASYON KURULU ÜYESİ - IV. Eğitim Yönetimi Forumu - EYFOR 4. Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği & Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi. 4-6 Ekim 2013. Balıkesir, Türkiye
 24. BİLİM KURULU ÜYESİ - International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013 (CICE 2013). April 26-28, 2013. Kütahya, Türkiye.
 25. BİLİM KURULU ÜYESİ - IV. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 10-11 Mayıs 2013. Sakarya, Türkiye. 
 26. BİLİM KURULU ÜYESİ - I. Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu. Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi & Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 20-22 Eylül 2012. Uşak, Türkiye. 
 27. DANIŞMA KURULU ÜYESİ - Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu. Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksekokulu. 24-26 Mayıs 2012. Kağızman, Türkiye. 
 28. KONGRE DÜZENLEME KURULU ÜYESİ - VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. EYEDDER. 16-17 Nisan 2011. KKTC.
 29. KONGRE DÜZENLEME KURULU ÜYESİ - II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi & TEMSEN. 23-25 Haziran 2010. Kütahya, Türkiye.EDİTÖRLÜK YAPILAN AKADEMİK DERGİLER
 1. BAŞ EDİTÖR - Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (2011-.......)
 2. YARDIMCI EDİTÖR - Educational Process: International Journal (2012-........)
 3. YARDIMCI EDİTÖR - Eurasian Journal of Educational Research  (2014-2018)
 4. MAKALE EDİTÖRÜ - SAGE Open Journal (2014, 2015)
 5. GUEST EDITOR - The Anthropologist (Indexed in SSCI) (2015)
 6. BÖLÜM EDİTÖRÜ - Türkiye Eğitim Dergisi (2016-........)


HAKEM VE DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ YAPILAN AKADEMİK DERGİLER


 1. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Indexed in SSCI) (2008-.......)
 2. Akademik Bakış (2009-.......)
 3. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (2010-.......)
 4. İİB Uluslararası Akademik Sosyal Bilimler Dergisi (2011–…...)
 5. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2012-.......)
 6. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2012-.......)
 7. Sakarya University Journal of Education (2012-.......)
 8. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi (2012-.......)
 9. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi (2014-.......)
 10. Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi (2015-.......)
 11. International Journal of Lifelong Learning and Leadership (2015-.......)


BİLİM VE DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ YAPILAN AKADEMİK DERGİLER
 1. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (2008-.......)
 2. Turkish Journal of Educational Studies (2012-.......)
 3. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2014-.......)
 4. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi (2016-.......)
 5. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2017-.......)
 6. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2017-.......)
 7. Eğitim Bilimleri ve Sosyoloji Dergisi (2018-.......)


HAKEMLİK YAPILAN AKADEMİK DERGİLER


 1. International Journal of Leadership in Education (2007-.......)
 2. World Applied Sciences Journal (2009-.......)
 3. International Journal of Educational Management (2010-.......)
 4. International Journal of Peace and Development Studies (2011-.......)
 5. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2009-.......)
 6. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi (2009-.......)
 7. NWSA - New World Sciences Academy (2010-.......)
 8. İlköğretim Online (2010-2014)
 9. PEGEM Eğitim ve Öğretim Dergisi (2011-.......)
 10. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2011-.......)
 11. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2011-.......)
 12. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2011-.......)
 13. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2012-.......)
 14. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2012-.......)
 15. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012-.......)
 16. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (2012-.......)
 17. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2012-.......) 
 18. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012-.......)
 19. The Journal of Academic Social Science Studies (2012-.......)
 20. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Indexed in SSCI) (2012-.......)
 21. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2012_......)
 22. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (2012-.......)
 23. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education (Indexed in SSCI) (2014-.......)
 24. Eurasian Journal of Educational Research (Indexed in SSCI 2013-2014) (2014-......)
 25. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013–…...)
 26. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2013–…...)
 27. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013–…...)
 28. Gender & Society (Indexed in SSCI) (2013–…...)
 29. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2014–…...)
 30. The Anthropologist (Indexed in SSCI) (2014-2015)
 31. Renewable Energy (2014-…...)
 32. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2014–…...)
 33. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi (2015–…...)
 34. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi (2015–…...)
 35. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016–…...)
 36. Kuramsal Eğitimbilim (2016–…...)
 37. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2016–…...)
 38. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016–…...)
 39. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2016–…...)
 40. Türk Eğitim Dergisi (2016-........)
 41. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi (2017-…....)
 42. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi (2017-…....)
 43. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi (2018-…....)
 44. Yükseköğretim Dergisi (2018-…....)
 45. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (2018-…....)


HAKEMLİK YAPILAN DİĞER ETKİNLİKLER
 1. HAKEM - Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (2017)
 2. HAKEM - 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi [26th International Congress on Educational Sciences]. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ulusal Eğitim Dernekleri Platformu & Pegem Akademi. 20-23 Nisan 2017. Antalya, Türkiye.
 3. HAKEM - 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi & PEGEM Akademi. 21-24 Nisan 2016. Antalya.
 4. HAKEM - 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi & EYEDDER. 7-9 Mayıs 2015 Gaziantep.
 5. HAKEM - 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi & PEGEM Akademi. 16-19 Nisan 2015. Niğde.
 6. HAKEM - I. Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu. Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi & MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 20-22 Eylül 2012. Uşak.
 7. HAKEM - VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi & EYEDDER. 24-26 Mayıs 2012. Malatya.
 8. HAKEM - II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi & TEMSEN. 23-25 Haziran 2010. Kütahya.
 9. DIŞ DEĞERLENDİRİCİ - TÜBİTAK SOBAG (2013-…...)
 10. HAKEM - Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri - Hakem (2013)

KATILDIĞI SEMİNER, PROGRAM, ÇALIŞTAY GİBİ ETKİNLİKLER
 1. Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Akreditasyonu Çalıştayı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. 1—3 Mart 2007. Ankara.
 2. Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet Çalıştayı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. 2—3 Mart 2006. Ankara.
 3. Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitimin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. 10—11 Şubat 2004. Ankara.


DİNLEYİCİ OLARAK KATILDIĞI KONFERANS, SEMİNER, PROGRAM, ÇALIŞTAY GİBİ ETKİNLİKLER
 1. Nurettin Topçu ve Maarif Davamız. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Prof. Dr. Selahattin Turan. 17 Haziran 2015. Kütahya.
 2. Medeniyet ve Kültür. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Prof. Dr. Hasan Onat. 29 Ocak 2015. Kütahya. 
 3. Eğitimde İnsan İlişkileri. DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi. Prof. Dr. Ayhan Aydın. 24 Mart 2011. Kütahya.
 4. Modern Dünyada Hayatı ve Geleceği Yeniden Düşünmek. DPÜ Eğitim Fakültesi. Prof. Dr. Selahattin Turan. 6 Mayıs 2010. Kütahya.
 5. Eğitim Sevgidir Konferansı. DPÜ Eğitim Fakültesi. Prof. Dr. Ayhan Aydın. 11 Mart 2010. Kütahya.
 6. I. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Sempozyumu. TEMSEN. 22—23 Haziran 2009. Başkent Öğretmenevi. Ankara.
 7. III. Eğitim Yönetimi Kongresi. EYEDDER & Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 25—26 Nisan 2008. Eskişehir.
 8. İşyerinde Stres Yönetimi Semineri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Mezunları Derneği. Prof. Dr. İnayet Aydın. 16 Aralık 2006. Ankara.
 9. Türkiye’de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı. EYEDDER. ATAUM Konferans Salonu. 27—28 Nisan 2006. Ankara.
 10. Sınıf Değerlendirme Teknikleri Semineri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Prof. Dr. İnayet Aydın. 11 Mayıs 2005. Ankara.
 11. Sınıf İçi Gözlem Teknikleri Semineri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Prof. Dr. İnayet Aydın. 6 Mayıs 2005. Ankara.
 12. Milli Eğitim Bakanlığında Yeni Bir Teftiş Anlayışı, Yapı ve İşleyişi Paneli. TEMSEN. 28 Şubat 2004. Ankara.
 13. Çağdaş Denetim Yaklaşımları Semineri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Prof. Dr. İnayet Aydın. 16 Mayıs 2003. Ankara.
 14. Performans Değerlendirme Semineri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Prof. Dr. İnayet Aydın. 9 Mayıs 2003. Ankara.
 15. Stresle Başa Çıkma Yolları Semineri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Prof. Dr. İnayet Aydın. 8 Mayıs 2003. Ankara.
 16. Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi. 29—31 Mayıs 2002. İstanbul.
 17. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi EAUM. 16-17 Mayıs 2002. Ankara.I. Eğitim Yönetimi Toplantısı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 31 Ağustos—2 Eylül 2001. Eskişehir.